Sanat ile İlgili Güzel Sözler

Sanat ile ilgili sözler

“Güzel yazı, hocanın öğretişinde gizlidir. Güzelleşmesi çok yazmakla; güzelliğini devam ettirebilmek İslam dinine bağlılıkla mümkündür” Hz.Ali (r.a.)
Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır .H. Friedrich

Sanat, bizi Allah’a götüren bir köprüdür. Ebers

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.Aristophanes

Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir. Albrecht Durer

Sanat ne bir oyun, ne de bir eğlencedir. O, ancak ruhun dışarıya vurarak kendisinin göstermesi ihtiyacıdır. E.G. Benite
Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir. Seneca

Sanat, taklidin bittiği yerde başlar. Oscar Wilde

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Balzac

Sanatçıya iki göz yetmez. Lamartin

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Atatürk

Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir.Edgar Desas
Tenkit kolay, sanat güçtür. Destouches

*Sanatçı, göz ve kulağını bize ödünç verir. İspanyol Atasözü
*Sanatın düşmanı bilgisizliktir.Ben Johnson

*Sanatı ustadan öğrenmeyen öğrenemez.Türk Atasözü

*Eğer dünya açık, aydınlık olsaydı sanat olmazdı.Albert Camus

*Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler.Schiller

*Sanat doğada gizlidir;Onu oradan çıkarabilecekler,ona sahip olurlar. Albrecht Dürer

*Sanat uzun,hayat kısadır. Goethe

*Sanat insanın kendi insanlığını tanımasıdır.Herbert Reat

*Güzel olan her şey insanın hafızasından kaybolabilir, fakat sanatta asla . Leonardo da Vinci

*Sanatın görevi doğayı kopya etmek değil, doğayı anlatmaktır. Balzac.

*Her sanat eseri,yaşanmış bir heyecanın,duygusal karşılığıdır. M.Denis.

*Bir sanat eserini kendi devrinin espirisinden ayırmak saçmalıktır. Lionello Veturı

*Sanat düzendir. Seurat

*Sanat Eğitimi, biçim oluşturan düşünme etkinliğidir.Sanat ve eğitim, düşünmeye dayanmalıdır. Paul Klee

*Sanatı anlamak için önce bütün sanatların kaynağı olan hayatı anlamak, öğrenmek gerekir.Yine hayatı ve sanatı anlamak için herşeyin temeline, doğaya inilmelidir. Eliel Zaarınen

*Sanatın kalitesi kültür kalitesinin şaşmaz bir gösterisidir.

*Sanat, insanca yaşamanın bir görüntüsüdür.

*Sanat, insanın içindedir. İnsan gelişirse o da gelişir.

*Doğada sanat,sağlıkla eşdeğer anlam taşır.Sanatın eksikliğide sağlıksızlıkla eşdeğerdir.

*Sanat hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.

*Ölümsüz sanat diye bir şey varsa,o zaman sanata inancı yok etmek de onu öldürmeyecektir. Wieland Herzfelde

*Sanatta yenilikçi kuramların eşsiz ve benzersiz olduğu hakkındaki iddialara yol açan şey, bu kuramların

geleceği haber veren bir niteliğe sahip olmalarıdır. Frank Kermode 1966

*Ritim bir sayı değildir. Biz onu sanat anlatımının aracı olarak kullanırız. Guilord

*Sanatta bütün içinde ritmi sezmek, yapmaktan kolaydır.Herbert Read

*Sanat, bir haz, bir avuntu ye da eğlence değildir;Çok yüce bir şeydir. Sanat insanların bilincini ve aklını, duygu alanına aktaran bir insanlık yaşamı organıdır. Tostoy

*Birçok sanatçı, evreni görerek ve onun içine daha derinlemesine girerek, önceki günün hala canlı tasarımını yıktıkları için karşı çıkıcı olurlar. Kazmir Maleviç

*Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse,bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır .H. Friedrich
*Bütün sanatlar Allah vergisidir. Waldis

*Sanat, bizi Allah’a götüren bir köprüdür. Ebers

*Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.Aristophanes

*Sanat ne bir oyun, ne de bir eğlencedir. O, ancak ruhun dışarıya

vurarak kendisinin göstermesi ihtiyacıdır. E.G. Benite

*Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır . G.S. Hilard

anladım sanat Allahı aramakmış,

marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.  NECİP FAZIL K.

Yoruma kapalı.